Elastyczna sieć telemetryczna LoRa-NET

LoRa-NET to rozwiązanie tworzące rozbudowane sieci telemetryczne o strukturze gwiazdy składające się z modułu NC-01-LoRa w punkcie centralnym oraz zależnej od potrzeb liczbie modułów TM-05-LoRa, TM-14-LoRa oraz TM-15-LoRa.
NC-01-LoRa musi być podłączony do komputera lub sterownika PLC przy wykorzystaniu złącza RS485 i protokołu MODBUS, by odczytywać i wysyłać sygnały z urządzeń i do urządzeń będących w sieci. Urządzenie master zbiera sygnały z wejść urządzeń w sieci i przekazuje je do komputera lub sterownika PLC. Sygnały mogą być zbierane i przetwarzane na przykład z wykorzystaniem oprogramowania typu SCADA. Wykorzystując wyjścia TM-05-LoRa i TM-15-LoRa, NC-01-LoRa może sterować podłączonymi do sieci urządzeniami.
NC-01-LoRa działa jako master i odpytuje połączone z nim urządzenia. Kolejność i częstotliwość odpytywania urządzeń w sieci ustawiana jest w aplikacji, która jest dostępna bezpłatnie. Cała sieć może działać w jednym kanale lub w wielu kanałach równocześnie. Kanał oraz moc nadawania może być ustawiona indywidualnie dla każdego urządzenia za pomocą aplikacji.

Krótka charakterystyka możliwości komunikacyjnych urządzeń, które mogą wchodzić w skład sieci LoRa-Net:

Urządzenie Komunikacja
Analogowe Cyfrowe RS-485
Wejścia Wyjścia Wejścia Wyjścia
NC-01-LoRa 1
TM-05-LoRa 2 2 7 6 1
TM-14-LoRa 16 1
Tm-15-LoRa 16 1

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4